آخرین خبر

نقل قول ها

جنگجوی موفق انسان متوسطی است که مثل لیزر تمرکز می کند بروس لی
زندگی رو خیلی جدی نگیرید.. شما هرگز زنده از اون خارج نخواهید شد… ناشناس
زندگی مثل آب دریاست… براش مهم نیست باب میل ما بگذره یا نه اون به هر حال راهی برای گذر پیدا می کنه… دوست
دو چیز تو رو تعریف می کنه: صبرت وقتی هیچی نداری، و رفتارت وقتی همه چی داری! خودم